Logo WG

Janus Kluijtmans

olieverfschilderijen, aquarellen en tekeningen

De wereld was voor Janus een wonder en het leven een geschenk. Deze tentoonstelling bevestigt het opnieuw.

Het spreekt door de blakende luchten boven zuiderse dorpen. Door de verstilde beelden van het oude Kempenland onder de eeuwige gang der seizoenen, met het open bloeiende voorjaar en de grimmige winterwind. Door de verwonderde aandacht voor de kleine mirakelen van de natuur: vogelnestjes, vruchten, zonnebloemen. Door de innige beelden van zijn dorp dat hij kende en liefhad als geen ander, met de onaantastbare toren als glorieus middelpunt. Soms in verstarde tinten dan weer in klaterende kleuren of gevoelige lijnen gaf hij vorm aan wat hem innerlijk bewoog: liefde en dankbaarheid.

Door zijn leven en werk blijft Janus voortbestaan in onze dankbare herinnering.

11 februari – 11 maart 2007