Logo WG

Twan van Schijndel

schilderijen

Het beeldende loopt als een rode draad door Twans leven. In de opleiding voor leraar handvaardigheid lag het accent op het ruimtelijke. Daarna is zij vooral in het platte vlak bezig geweest. De mens en de natuur in al haar facetten spelen een centrale rol in haar werk. Lange tijd heeft ze zich bezig gehouden met model- en portrettekenen.

Tijdens haar opleiding voor kunstzinnige therapie is haar belangstelling voor het schilderen ontstaan. Sinds een aantal jaren heeft ze zich toegelegd op het schilderen met olieverf en acryl op doek. Vanuit de kleur en vooral vanuit de kleurbeweging kan er ruimte en vorm ontstaan. Soms is de visuele werkelijkheid het uitgangspunt, maar deze krijgt op het doek een eigen sfeer. Altijd heeft het met haar eigen ontwikkeling te maken. Het spanningsveld tussen figuratief en abstract, ruimte en platte vlak, licht en donker spelen hierin een grote rol.

9 – 31 maart 2008