Logo WG

Kees Habraken

ontmoetingen en emoties

2023 Kees HabrakenTijdens zijn talrijke wereldreizenreizen ontmoette Kees veel mensen.

Hij registreerde hun vreugde, geluk en opwinding, maar ook hun zorgen, angst en bedroefdheid.
In plaats van daarover met woorden te vertellen, verhaalt hij op beeldende wijze over zijn ervaringen en observaties tijdens deze ontmoetingen.

De schilderijen van Kees Habraken zijn figuratief. Maar zijn doel is niet in de eerste plaats om een zo goed mogelijk gelijkend portret van zijn ‘modellen’ te maken.
Zijn werk weerspiegelt vooral hun emoties. Die zijn universeel, ongeacht de plaats waar mensen wonen, de kleding die zij dragen of hun etnische achtergrond.
In die zin nodigt het werk van Habraken de toeschouwer uit om bij zichzelf te rade te gaan of zijn vooropgezette ideeën over mensen wel kloppen.

Die gerichtheid op het innerlijk van de mens vindt zonder twijfel zijn oorsprong in het voormalige beroep van de kunstenaar. Want voordat Habraken zijn passie voor het schilderen weer oppakte, was hij werkzaam als psychotherapeut; een beroep waarin hij zijn cliënten moest observeren en zich moest verdiepen in hun emoties en drijfveren.
Het talent om emoties te ‘lezen’ vertaalt zich in zijn werk als portretschilder: het gaat Habraken vooral om wat zijn modellen uitstralen; met gezichtsuitdrukkingen en in lichaamshouding.

Je kan Kees Habraken typeren als een beeldend verhalenverteller: hij doet dat niet met woorden, maar met schilderijen waarin zijn ontmoetingen, en de emoties die hij daarbij heeft waargenomen, zijn vastgelegd.

26 maart - 16 april 2023