Logo WG

Stef Mennens | fotografie

'Nederland in lichtbeelden'

2023 Stef Mennens

In het project ‘Nederland in lichtbeelden’ heb ik als documentair fotograaf binnen een tijdsbestek van circa acht jaar highlights van alle Nederlandse provincies in beeld gebracht, waarbij ik met ‘highlights’ locaties bedoel die voortkomen uit mijn kijk op het land, uit mijn nieuwsgierigheid naar stukjes Nederland die ik nog niet kende, maar die om de een of andere reden tot mijn verbeelding spraken.

Een complete schooldiaserie uit de jaren zestig van de vorige eeuw, gericht op het lager onderwijs en ooit gekocht via internet, vormde het uitgangspunt van dit project. Hoewel dergelijk materiaal een educatief doel had, was het in de tijd vóór de video, vóór het internet, een welkome en spannende onderbreking van de les.

Anders dan bij de schooldiaserie heb ik mij in mijn project niet gericht op ‘educatieve waarde’ van het beeld maar op de overdracht van het beeld dat ik zelf steeds voor ogen zag als ik aan een bepaalde provincie dacht. Avonden heb ik zitten speuren op landkaarten en per provincie thuis achter mijn bureau locaties genoteerd, wandelingen voorbereid, eerste gedachten over die delen van het land op papier gezet.

Voor dit project heb ik bewust gekozen voor analoge fotografie, op zwart-wit film. Analoge fotografie betekent voor mij rust tijdens het creëren van het beeld. Waar je digitaal geneigd bent gewoon wat extra beeld te maken, kijk en meet je analoog langer voordat je je foto maakt of niet, als het beeld niet het beeld is dat je voor ogen hebt. Analoog vormt tevens de link met de basis van het project, de reeds genoemde schooldiaserie.

 

 

15 oktober - 5 november 2023