Logo WG

Waar moet u voor zorgen?

Voorbereiding

Wanneer we met u een afspraak hebben gemaakt om het contract en de afsprakenlijst in te vullen en te tekenen, stellen we het zeer op prijs als u deze documenten (die per e-mail worden toegestuurd) alvast goed bekeken heeft.
(eventueel zijn deze documenten al eerder op te vragen bij het secretariaat)

Het ophangen of plaatsen gaat vlotter als u zelf al een duidelijk plan heeft waar wat moeten komen. De plattegrond en de ruimte op een zondagmiddag goed bekijken zijn daarvoor noodzakelijk.

Tekst en foto's

Voor het maken van de uitnodigingen en affiches en de informatie op de website moet u uiterlijk acht weken voor de opening het volgende aanleveren:

  • Foto's – digitaal, van goede kwaliteit en liefst minimaal één in liggend formaat – voor uitnodiging, affiche en website.
  • Tekst, digitaal, voor de uitnodigingen en een persbericht.
  • De namen van de spreker(s) en/of muzikant(en) bij de opening.
  • Eventueel een titel voor de tentoonstelling.

Werken

De werken moeten op de dag van inrichting – de woensdag voorafgaand aan de openingszondag – makkelijk te plaatsen zijn. Hangende werken moeten bijvoorbeeld voorzien zijn van twee ogen en een gevlochten draad. Er mag niets tegen de muren worden geplakt, geschroefd of gespijkerd.

Hulp bij inrichten

Op de dag van inrichten – op de woensdagmiddag voorafgaand aan de openingszondag – moet u zelf twee of drie personen meebrengen die helpen bij het inrichten. Er zijn ook drie of vier leden van de Stichting aanwezig die helpen bij het inrichten van de expositie. 

Prijslijst

Op het einde van de middag van de inrichtingsdag gaat u samen met een lid van de Stichting de kunstwerken nummeren. Naderhand maakt u daar thuis een lijst van met de bijbehorende prijzen erbij. Die mailt u dezelfde avond nog naar de penningmeester die het logo van De Wandelgangen erbij zal zetten. Hij zorgt er verder voor dat deze lijst vijftig keer gedrukt wordt en klaarligt op de openingsmiddag.

Expositiemiddagen

U bent zelf als kunstenaar alle vier zondagmiddagen aanwezig, samen met iemand uit uw familie of vriendenkring die u kan helpen. Op de dag van de opening zorgt u zelf voor voldoende barhulp. Daarnaast zijn er bij de opening drie leden van de Stichting aanwezig ter ondersteuning. De overige drie expositiemiddagen is er ook altijd een lid van de Stichting de hele middag aanwezig.

Op de openingsmiddag wordt er koffie en thee door de gemeente aangeboden. U mag deze middag zelf evt nog wijn en fris meebrengen. Op de overige drie expositiemiddagen zijn een aantal kannen thee en koffie beschikbaar maar wordt er geen wijn/fris meer geschonken. Glas- en servieswerk is aanwezig.