Logo WG

Download onze Privacyverklaring als pdf-bestand (57 kB)

Privacyverklaring

Stichting De Wandelgangen

Organiseert maandelijkse kunstexposities in het gemeentehuis van Hilvarenbeek, zonder winstoogmerk.

1.  Contactgegevens

Website: https://www.wandelgangenhilvarenbeek.nl
Secretariaat: Christiane Schijvens
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2.  Verwerking persoonsgegevens

Stichting De Wandelgangen (SDW) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van de diensten van SDW of omdat u deze zelf aan SDW verstrekt. SDW verwerkt onderstaande persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adres en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

3.  Ontvangers van persoonsgegevens

De bestuursleden van SDW hebben toegang tot de door u verstrekte persoonsgegevens.

4.  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

SDW heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op.

5.  Doel en grondslag van verwerking persoonsgegevens

SDW verwerkt uw persoonsgegevens voor het volgende doel: U te kunnen bellen, bezoeken of (digitale) post te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

6.  Profilering en geautomatiseerde besluitvorming

SDW doet niet aan profilering en neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder menselijke tussenkomst.

7.  Bewaartermijn persoonsgegevens

SDW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. SDW verwijdert uw persoonsgegevens niet na afloop van de expositie, omdat we u bijvoorbeeld later nog willen benaderen om deel te nemen aan een jubileumexpositie. Digitaal worden de gegevens maximaal 5 jaar bewaard door secretaris en penningmeester.

8.  Delen van persoonsgegevens met derden

SDW verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

9.  Cookies en statistiekenteller op de website

SDW gebruikt alleen analytische cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. SDW maakt gebruik van Statcounter om bezoekersaantallen op de website bij te houden, waarbij de IP-adressen van bezoekers worden gemaskeerd.

10.  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SDW en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Dergelijke verzoeken aangaande uw persoonsgegevens kunt u telefonisch of via e-mail kenbaar maken. wij reageren zo snel mogelijk en binnen vier weken op uw verzoek.
SDW wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

11.  Beveiliging persoonsgegevens

SDW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De persoonsgegevens en back-ups van de website worden bewaard op een niet met internet verbonden harde schijf/usb-stick. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

12.  Datalekken

In geval van datalekken wordt dit geregistreerd door SDW en gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.